Panikangst er kendetegnet ved angstanfald der pludseligt sætter ind.

Man kan opdele disse angstanfald i to typer:

 • Den pludselige, uventede angst, der kommer som et lyn fra en klar himmel.
 • Forventningsangst der knytter sig til bestemte situationer eller begivenheder, hvor man før har oplevet angst og frygter at det skal komme igen.

Under angstanfaldene oplever personen voldsomme fysiologiske reaktioner, som virker utroligt skræmmende og ubehagelige.

De fysiologiske reaktioner kan f.eks. være:

 • Hjertebanken
 • Høj puls
 • Smerter i brystet
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfornemmelse
 • Sløret syn
 • Kvalme
 • Mundtørhed
 • Prikken/ eller "dødhedsfornemmelse" i fingre og tæer
 • Anspændthed
 • Svedeture eller kuldefornemmelser

Disse kropslige reaktioner er typiske for panikangst. De er helt ufarlige og biologisk set en del af alle menneskers naturlige parathed til at klare farlige eller vanskelige situationer. Men når man lider af panikangst frygter man selve angstreaktionen, dels fordi den er ekstremt ubehagelig, og dels fordi man ofte ikke forstår eller kan finde en forklaring på, hvad det er der sker med én. 

Ofte er man bange for og har katastrofetanker om at:

 • besvime
 • miste kontrollen
 • at man ser mærkelig ud og andre vil bemærke det
 • at man vil kaste op pga. angsten
 • frygte, at man er alvorligt syg, f.eks. få et hjerteanfald
 • at man er ved at blive sindssyg -eller at man kan blive det under angstanfaldet. 

Ingen af disse frygtede ting kan ske som følge af angsten, men hvis man tror at det kan ske, eller at angsten er et tegn på dette, vil det naturligvis føles meget skræmmende.

Hvad vedligeholder panikangst?

Når man først har oplevet et angstanfald, vil man derfor forsøge at forhindre at komme i en lignende situation igen f.eks. ved at undgå bestemte steder, gøremål eller dét at være alene. Man ser endvidere ofte, at den angste person har en masse "sikkerhedsstrategier" som skal afhjælpe eller dæmpe angsten - det kan f.eks. være altid at have en vandflaske med sig, kun at gå udenfor i følgeskab af sin ægtefælle, sørge for altid at vide hvor nærmeste nødudgang er eller kun køre i den yderste vejbane - så man hurtigt kan få hjælp eller hurtigt komme væk. Det kan også være, at man helt undgår bestemte situationer.

Men dét at man undgår eller sikrer sig i særlige situationer, er netop med til at fastholde angsten fordi man aldrig får erfaring med, at man godt kan klare sig, og at angsten ikke er farlig. 

Kognitiv behandling af panikangst

En af de vigtigste elementer i angstbehandlingen er, at du lærer at forstå hvad det er der sker når man har angst, og hvad de fysiologiske symptomer skyldes. Det er også vigtigt at du ser, at angst ikke kan føre til at man mister kontrollen, bliver fysisk syg eller bliver sindssyg samt at angst, fysiske sygdomme og sindssygdom er helt forskellige problemstillinger. I behandlingen arbejder vi derfor både med en kropslig og en psykologisk forståelse af angstreaktionen så du opnår en grundig forståelse af angsten og derved kan mestre den.

Vi arbejder endvidere med praktiske øvelser og hjemmeopgaver, hvor du gradvist lærer igen at kunne befinde dig i bestemte situationer uden at føle angst og føle dig nødsaget til at enten at tage forholdsregler eller helt undgå disse situationer.

Når du ikke længere har symptomer på panikangst, vil vi selvfølgelig også kigge på årsagen til at du udviklede panikangst. Typiske årsager kan være længerevarende stressbelastninger, kriser, depressive symptomer, negative tankemønstre samt personlighedstræk såsom perfektionisme og behov for kontrol. Det er således vigtigt, at vi både fokuserer på at fjerne angsten men ligeledes sikrer, at den ikke kommer frem igen på et senere tidspunkt.

Kognitiv adfærdsterapi har utroligt gode resultater i forhold til behandlingen og tilbagefaldsforebyggelsen af panikangst, og du vil mærke en hurtigt fremgang i forhold til at kunne gennemføre dine daglige gøremål uden at være styret af angsten.

Læs mere under afsnittet om kognitiv adfærdsterapi.

Du kan bestille tid til behandling af panikangst hos psykologerne i Praksis for Kognitiv Terapi i København og Hellerup