I løbet af et parforhold oplever mange, at der opstår kritiske perioder, hvor samværet påvirkes af dagligdagskonflikter, manglende kommunikation og mindre nærvær. For nogle par lykkes det at få løst tingene, mens andre bliver fanget i et mønster af skænderier og magtkampe, der gør det svært at få en harmonisk dagligdag.

Når nærværet og forståelsen forsvinder, er  det almindeligt, at man føler, at man ikke blive anerkendt og værdsat, ligesom man kan få en oplevelse af ikke at få dækket sine behov i forholdet.

I sådanne situationer kan det være svært at lytte til hinanden, og man risikerer at komme ind i roller, hvor man angriber og forsvarer sig. Den manglende glæde kan resultere i, at man trækker sig væk fra hinanden.

I terapien arbejder vi os hen mod den situation, hvor I igen oplever en glæde ved at være sammen om tingene, og hvor jeres kærlighed igen kan vokse.

Forløbet begynder med, at vi undersøger, hvad hver part synes er det gennemgående problem, samt hvilke ønsker man har for forholdet og terapien. Det kan blandt andet være ønsket om mere samvær, bedre samarbejde eller færre skænderier.

Grundlæggende arbejder vi med at skabe en bedre kommunikation, som vil danne grobund for en bedre forståelse af hinanden i hverdagen. Det gør vi blandt andet ved at træne jer i at være tydeligere omkring jeres ønsker og ved at blive bedre til at lytte til jeres partner uden at afbryde.

Ved at udforske problemerne ud fra specifikke situationer får vi defineret de tanker, følelser og reaktioner, som I hver især har, og som er med til at påvirke jeres indbyrdes samspil.

Vores antagelser omkring parforholdet og hinanden afhænger af de erfaringer, vi har med os fra tidligere. Hver partner kommer med forskellige “briller” på og vil derfor ofte fortolke tingene forskelligt, hvilket kan føre til misforståelser og konflikter i parforholdet. Derfor arbejder vi også med at afklare disse fortolkninger, så man får mulighed for at forstå, hvorfor ens partner føler og reagerer, som han eller hun gør, og dermed blive i stand til bedre at kunne anerkende hinanden.

Som en del af terapien gives der hjemmeopgaver, som skaber mulighed for at øve nogen af de nye strategier, som vi finder frem til i løbet af sessionen.