Velkommen til Praksis for Kognitiv Terapi - psykologpraksis i København K

 

Praksis for Kognitiv Terapi er en veletableret og specialiseret psykologpraksis beliggende i København K.

Alle behandlere ved Praksis for Kognitiv Terapi er uddannede psykologer med speciale indenfor kognitiv terapi. Vi er alle medlem af Dansk Psykologforening samt Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi, og vi følger de etiske principper for nordiske psykologer.

I daglig praksis arbejder vi med behandling af arbejdsrelateret stress og andre belastningsreaktioner, OCD, depression, de forskellige typer af angst - herunder panikangst, socialfobi, enkeltfobier, generaliseret angst og helbredsangst - samt andre andre problematikker som eksempelvis lavt selvværd og almenpsykologiske problemstillinger.

Indenfor den kognitive terapi er der en lang tradition for effektforskning, således at man kan påvise terapiformens meget høje effektivitet. Man kan på den måde påvise, at størsteparten af de klienter, der fuldfører et kognitivt behandlingsforløb, vil opleve en kraftig og mærkbar bedring og øget livskvalitet. Flere undersøgelser samt vores egne praktiske erfaringer har gentagne gange vist, at et sted mellem 70% - 90% har fuldt udbytte af terapien.

Forskningen viser desuden, at bedringen for langt de flestes vedkommende fortsætter med at øges, selv efter, at behandlingsforløbet er afsluttet. Dette skyldes, at vi i den kognitive terapi lægger stor vægt på, at vores klienter får en stor viden om sig selv og en række redskaber, som de kan anvende fremadrettet. Derfor har vi i Praksis for Kognitiv Terapi stort fokus på, at man gennem forløbet selv opnår en stor viden om virksomme teknikker og strategier og på tilbagefaldsforebyggelse.

 

Vores kerneydelse er kognitiv terapi, og vores primære mål er at yde dette i den højeste kvalitet. Vi beskæftiger os desuden med supervision af egne og andre faggrupper, samt kursus- og foredragsvirksomhed både for privatpersoner,  virksomheder og patientforeninger.

 

“I Praksis for Kognitiv Terapi lægges der vægt på, at psykologerne konstant videreuddanner sig, således at vi kan yde den optimale behandling for den enkelte og eventuelle pårørende.”

 

For at sikre den høje kvalitet af behandlingen, du modtager hos os, deltager alle psykologer i Praksis for Kognitiv Terapi jævnligt i kurser og supervision med førende eksperter på de områder, vi beskæftiger os med.

I de senere år er der indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske ramme udviklet adskillige nye behandlingsmetoder såsom Mindfulness, Compassion Focused Therapy og Meta-Kognitiv Terapi. I Praksis for Kognitiv Terapi prioriterer vi højt, at dygtiggøre os også i de nyeste metoder og tilgange til vores felt. Vi kan således sammensætte et behandlingsforløb med lige netop de elementer inden for den kognitive terapi, der passer bedst til den enkelte person og dennes problematikker. Denne tilgang er meget vigtig for os, da vi således opnår den mest optimale behandling og dermed de bedste resultater.

På vores hjemmeside kan du finde nyttig viden om de forskellige problematikker vi behandler, læse om kognitiv terapi samt finde information om hvordan du kan tage kontakt til os.

Vil du blive klogere på kognitiv terapi med det samme så klik på kognitiv terapi

 

 

TYPO3 CMS