Hvad er Metakognitiv Terapi ?

I metakognitiv terapi arbejder vi med, hvordan vi relaterer os til vores indre oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på indholdet af de tanker der skaber angst eller tristhed – de såkaldte ”triggertanker” - men derimod på, hvordan vi reagerer på tankerne og hvilke kognitive strategier vi vælger at bruge, når triggertankerne opstår. 

Hvis du ønsker et metakognitivt behandlingsforløb i Praksis for Kognitiv Terapi tilbyder psykologerne  dette til behandling af følgende problematikker.

I den metakognitive terapi ser vi på, hvordan antagelser om vores tænkning og kognitive strategier kan være medvirkende til at skabe f.eks. angst, OCD eller depression. 

Et eksempel på en problemskabende antagelse kunne være "alle mine tanker er vigtige, og jeg er nødt til at tænke dem grundigt igennem for at finde en løsning på, hvorfor jeg har det så dårligt".  En anden antagelse kunne være "hvis jeg tænker alle scenarier grundigt igennem, er jeg bedre forberedt og kan forebygge problemer". Når man har de antagelser, vil en typisk strategi være at beskæftige sig mentalt med indholdet af ens tanker. Problemet med den strategi er, at man vil opleve at få det værre, jo længere tid man grubler over alle de negative tanker der dukker op, samtidigt med at ens tænkning typisk bliver mere og mere ”fejlbehæftet” eller ”biased” jo mere man bevæger sig ind i den negative tænkning. Når vi håndterer negative tanker og følelser på en uhensigtsmæssig måde, kan det føre mistrivsel.

Behandling

I den metakognitive terapi arbejder vi med at identificere triggertankerne, og på at du kan forholde dig til dem på en ny og mere fleksibel måde. Vi kan ikke ændre, at vi får negative tanker, men vi kan ændre på hvordan vi forholder os til dem, og hvor meget tid vi bruger på dem. Skal jeg f.eks. reagere med bekymring eller grublen hver gang en tanke dukker op, eller kan jeg vælge at observere tanken passivt uden at gøre noget med den? 

Vi udforsker, hvordan din tænkningsstil og dine strategier for at håndtere svære tanker kan have sammenhæng med din trivsel og svære følelser. Vi vil arbejde med at identificere de mentale håndteringstrategier som er med til at vedligeholde dine udfordringer, og vi arbejder med at give dig nye og virksomme strategier, som kan afhjælpe problemerne. Når du gennem forløbet bliver opmærksom på ikke at engagere dig i bekymring og grublen, får du mulighed for at stoppe med at bruge en masse ressourcer på mentale strategier, der blot forværrer og fastholder problemerne.

I forløbet med metakognitiv terapi arbejder vi med at lære dig nye strategier, så du kan styre din opmærksomhed og selv vælge, hvilke tanker du vil bruge energi og ressourcer på. Vi vil gennem samtale arbejde med at udfordre dine gamle antagelser og strategier i forhold til tanker og følelser, og vi vil lave konkrete øvelser sammen, så du får øvet og lært hvordan du kan styre din opmærksomhed og dermed hvad du bruger din energi på. På den måde bliver du rustet til at tænke mindre, få strategier som bedre kan regulere tanker og følelser og derigennem få bedre trivsel.

Du kan bestille tid til metakognitiv terapi hos psykologerne i København og Hellerup